Posts

Audiēšana I, 111.: 10.40-12.10

Practice (SpeechRepository)

Datorizētā tulkošana, 213.: 12.40-14.10

Tulkošanas pētniecības metodes, 213.: 14.20-15.50

Ievads tulkošanā, 316.: 10.40-14.10

Chapter 3 Equivalence and equivalent effect (T1)/Note-taking in consecutive interpreting (T2)

Tulkošanas pētniecības metodes, 316.: 14.20-15.50

Lasīt: Saldanha & O'Brien, 2013., 1., 2. un 3. nodaļas
1., 2. un 3. mājasdarbs
(25.11.2017.)

Audiēšana I, 111.: 10.40-12.10