Posts

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 10.40-12.10

Eksāmens

Terminoloģiskā specializācija II, 213.: 9.00-10.30

Eksāmens

Datorizētā tulkošana, 213.: 10.40-12.10

Eksāmens

Ievads tulkošanā, 213.: 12.30-14.00

Eksāmens

Terminoloģiskā specializācija II, 213.: 9.00-12.10

Tulkošanas pētniecības metodes, 316.: 12.40-15.50

Lietišķā angļu valoda I, 305.: 16.00-17.30

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Audiēšana I, 308.: 12.40-14.10

Lietišķā angļu valoda I, 305.: 12.40-14.10

Tulkošanas pētniecības metodes, 316.: 14.20-17.30

Datorizētā tulkošana, 213.: 12.40-14.10

Tulkošanas pētniecības metodes, 213.: 14.20-17.30

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50

Ievads tulkošanā, 215.: 9.00-12.10

Tulkošanas pētniecības metodes, 215.: 12.40-14.10

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50