Posts

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Chapter 6

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50

Just keep listening.

Terminoloģiskā specializācija II, 213.: 12.40-15.50

Lietišķā angļu valoda I, 305.: 9.00-12.10

Terminoloģiskā specializācija II, 213.: 12.40-17.30

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50

Lietišķā angļu valoda I, 305.: 9.00-12.10

Datorizētā tulkošana, 213.: 12.40-15.50

SDL Trados Studio (atkārtošana)
Memsource (mājas darbs uz 4. novembri)

Terminoloģiskā specializācija II, 213.: 16.00-17.30

Lietišķā angļu valoda I, 312.: 9.00-12.10

Lietišķā angļu valoda I, 115.: 9.00-12.10

Audiēšana I, 308.: 12.40-15.50

Lietišķā angļu valoda I, 305.: 9.00-12.10

1.-3. nod.

Ievads tulkošanā, 320.: 12.40-15.50

Uz 25. novembri (1.-4., izrunāt eksāmena jautājumus)

Datorizētā tulkošana, 213.: 16.00-17.30

Datorizētā tulkošana, 213.: 10.40-14.10

Ievads, SDL Trados Studio

Audiēšana I, 111.: 10.40-12.10

Practice (SpeechRepository)